Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.476-0010 ДЕЙНОСТ 4. Информираност и публичност за реализацията на проекта

Поддейност 4.1. Информираност на проекта.

Поддейност 4.2. Публичност на проекта.

Информационни табели

Информационна дипляна– За повече информация ТУК …

Флаер – За повече информация ТУК …

Транспаранти при провеждане на събитията- иновативни за територията и местната общност на МИГ

Промоционален каталог „Територия: „Кичика” – Мадан – Рудозем”. За повече информация ТУК …

Шапка
Тениска
Промоционален каталог, шапки и тениски
Грамота
Луксозни комплекта – кожен тефтер+химикал

Промоционални стикери