Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

Кичика

МИГ "Кичика" - Мадан - Рудозем

Добре дошли в инфомационния сайт на местна инициативна група "Кичика" - Мадан - Рудозем. Научете повече за дейността ни и следете последните новини!

Сайтът е разработен по проект: “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ (Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022 г., № в ИСУН 2020: BG06RDNP001-19.476-0010-C01), финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014–2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Последни новини

Последни уведомления

Галерия

Контакти

гр. Мадан,
ул. „Родопи“ № 35, ет. 2, офис 209
ел. поща: mig_kichika@abv.bg

Работно време:
09:00 – 17:00 ч.