Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.610-0046: ДЕЙНОСТ 1. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СВОМР 2023-2027

ПОДДЕЙНОСТ 1.1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ/СРЕЩИ

 • Съобщение за Подготовка и провеждане на информационна кампания/срещи –  при стартиране на проекта на 27.07.2023 г. и 28.07.2023 г. –  За повече информация прочетете тук
 • Информация за проведена информационна кампания/срещи –  при стартиране на проекта на 27.07.2023 г. и 28.07.2023 г.. –  За повече информация прочетете тук

ПОДДЕЙНОСТ 1.2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ МЕРКИ

1.2.1. Предпечатна подготовка, печат и доставка на Информационна брошура.

 • Информационна брошура –  За повече информация прочетете тук

1.2.2. Предпечатна подготовка, печат и доставка на Информационна дипляна.

 • Информационна дипляна 1 –  За повече информация прочетете тук
 • Информационна дипляна 2 –  За повече информация прочетете тук
 • Информационна дипляна 3 –  За повече информация прочетете тук
 • Информационна дипляна 4 –  За повече информация прочетете тук

1.2.3. Предпечатна подготовка, печат, доставка и монтаж на Информационен плакат. –  За повече информация прочетете тук

1.2.4. Предпечатна подготовка, печат и доставка на Рекламно пано. –  За повече информация прочетете тук

1.2.5. Поддържане на интернет страница на МИГ с информация за прочетете – тук

1.2.6. ПР-публикации в местни медии.

 • В-к Отзвук от 2.08.2023 г. –  За повече информация прочетете тук
 • В-к Отзвук от 20.09.2023 г.–  За повече информация прочетете тук

1.2.7. Подготовка и провеждане на информационна заключителна конференция.

 •  Съобщение за Подготовка и провеждане на информационна заключителна конференция на 18.09.2023 г. от 15:30 часа при приключване на проекта –  За повече информация прочетете тук
 • Информация за проведена информационна заключителна конференция при приключване на проекта на 18.09.2023 г. –  За повече информация прочетете тук