Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.476-0010 ДЕЙНОСТ 3. Организиране и провеждане на събития – иновативни за територията и местната общност

Предвижда се провеждане на събития – иновативни, както за дейността, така и за територията и общността на МИГ, включвайки всички желаещи представители на територията, без ограничение в пол, етническа принадлежност, възраст, соц. положение, представителство или сектор или др., в който се развиват, да вземат участие в организирани събития и дейности, всяко проведено под съответното „мото”, включвайки в текста му наименованието на територията в която живеят и с идеята те да се провеждат ежегодно, създавайки ги като „местна традиция” за територията на МИГ и общността в нея.

Поддейност 3.1. „Фестивал на изкуствата – територия „Кичика – Мадан – Рудозем”

  • Обява за провеждане на „Фестивал на изкуствата – територия „Кичика“ – Мадан – Рудозем“ на 05.08.2023 г. и 06.08.2023 г. в с.Рибница, общ.Рудозем

 Обява във формат pdf натиснете  ТУК ….

Програма може да изтеглите от ТУК ….

  • ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА – ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 05.08 – 06.08.2023 г.

Информация за изпълнение на Поддейност 3.1. „Фестивал на изкуствата – територия „Кичика – Мадан – Рудозем” със снимки натиснете  ТУК

Поддейност 3.2. „Дни на приятелството и семейството на територията „Кичика – Мадан –  Рудозем”

Дни на приятелството и семейството ще се проведе в гр. Мадан, общ. Мадан на реновирания терен за целта, обезпечен с необходимото оборудване изпълнени по настоящия проект. Събитието ще е отворено за семейства, възрастни и млади  хора, в т.ч. и от уязвими групи, живеещи на територията на двете  общини.

За записалите се да участват, МИГ ще изготви и разпространи сред общността обява и ще е отговорен за обявяването на дните за провеждане. За повече информация по изпълнение

  • Обява за провеждане на „Дни на приятелството и семейството на територията „Кичика – Мадан –  Рудозем“ – 26.08. – 27.08.2023 г. ТУК ….
  • Програма за провеждане на „Дни на приятелството и семейството на територията „Кичика – Мадан –  Рудозем“ – За повече информация ТУК …..
  • Дни на приятелството и семейството на територията „Кичика – Мадан –  Рудозем се проведоха в периода 26.08 – 27.08.2023 г.

Информация за изпълнение на Поддейност 3.2. „Дни на приятелството и семейството на територията „Кичика – Мадан –  Рудозем” със снимки натиснете  ТУК

Поддейност 3.3. „Изложение на продукти и промотиране на услуги – специфични за територия „Кичика – Мадан – Рудозем“

Ще се проведе в гр. Мадан на реновирания терен за целта, обезпечен с необходимото оборудване изпълнени по настоящия проект. Събитието ще е отворено за посещение от общността на двете общини, която ще има възможността да се запознае с местни продукти и услуги, специфични и развиващи се на  територията.

За записалите се да участват, МИГ ще изготви и разпространи сред общността обява и ще е отговорен за обявяването на дните за провеждане.

  • Обява за провеждане на „Изложение на продукти и промотиране на услуги – специфични за територия „Кичика – Мадан – Рудозем – 26.08. – 27.08.2023 г. ТУК ….
  • Програма за провеждане на Изложение на продукти и промотиране на услуги – специфични за територия „Кичика – Мадан – Рудозем можете да изтеглите от ТУК ….
  • Изложение на продукти и промотиране на услуги – специфични за територия „Кичика – Мадан – Рудозем се проведе в периода 26.08 – 27.08.2023 г.

Информация за изпълнение на Поддейност 3.3. „Изложение на продукти и промотиране на услуги – специфични за територия „Кичика – Мадан – Рудозем” със снимки натиснете  ТУК

Поддейност 3.4. Обявяване и провеждане на конкурс на тема: „Моята територия „Кичика” – Мадан –  Рудозем”

Предвижда се участие на лица, вкл. деца живущи на територията на МИГ да представят свои разработки в контекста на виждането им за „атрактивност и идентичност на моята територия през моя поглед”. МИГ ще разработи методика за класиране и точкуване от комисия и чрез интернет гласуване (номиниране) от граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на МИГ на три разработки, с издаването на грамота, като за І-во място участника ще бъде удостоен с годишна номинация „почетен член” на територия „Кичика” – Мадан –  Рудозем”.