Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

BG06RDNP001-19.476-0010 ДЕЙНОСТ 1. Изследване, проучване и провеждане на промоционална кампания за популяризиране на местната идентичност

Поддейност 1.1. Организиране и провеждане на „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”

  • Покана за участие в „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”. За повече информация ТУК ……
  • На 26.06. 2023 г. и на 27.06.2023 г. се проведе „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”. За повече информация ТУК ….. Снимки ТУК

Поддейност 1.2. Провеждане на изследване и проучване за популяризиране на местната идентичност, в това число за популяризиране на местни традиции, културно и историческо наследство, традиционни местни продукти и други на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

  • Анализ на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем – повече информация може да получите от ТУК
  • Доклад за популяризиране на местната идентичност на територията и общността – повече информация може да получите от ТУК

Поддейност 1.3. Организиране и провеждане на Промоционална обиколка под мотото: „Територия: „Кичика” – Мадан – Рудозем”.

Проведе се промоционална кампания, под формата на промоционална обиколка под мотото: „Територия: „Кичика” – Мадан – Рудозем”, свързана с популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”, повече информация може да намерите ТУК…..