Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА – ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 05.08 – 06.08.2023 г.

Председателят на МИГ „Кичика“- МАДАН – РУДОЗЕМ и кмет на Община Мадан г-н Фахри Молайсенов и кметът на Община Рудозем д-р Румен Пехливанов дадоха старта на Фестивала на изкуствата, който се проведе в периода 5-6 август, като прерязаха лентата на изцяло реновирания терен пред НЧ „Родопчанка – 2008“ с.Рибница.

Дейностите са по проект BG06RDNP001-19.476-0010 „Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията МИГ „Кичика“ – МАДАН-РУДОЗЕМ и въвеждане в иновации за устойчиво развитие“ по Програма „Развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Проектът е насочен към популяризиране на местната идентичност – местните традиции, културно и историческо наследство и традиционни местни продукти, което води до подобряване и стимулиране на производството, както и подобряване на условията и средата на живот на местната общност.

Фестивалът на изкуствата бе посетен от жители на общините Рудозем и Мадан, както и гости от различни краища на страната, които имаха възможността да се насладят на огромно разнообразие от представянето на традиционни и модерни носии, характерни за региона ястия, занаяти, обичаи, ръкоделия, персонажи, предмети и сувенири от местния бит, играли важна роля в ежедневието на местното население в миналото.

Над 200 участници от читалищата на общините Рудозем и Мадан, както и местни самодейци взеха участие в пъстрия Фестивал на изкуствата.

Бяха показани характерните за региона постригване на овце, пране и предене на вълна, ръчно изработени сувенири, както и прекрасна изложба на красиви родопски кристали.

Посетителите имаха възможността да наблюдават ателиета по плетене на една и две куки на декоративни карета, а на кулинарното представяне на гостите бяха предложени клинове, питки, родопски катми и трахна, както и други характерни за района ястия.

Уникална беше възможността да се наблюдава процеса на приготвянето на място на родопски „смидаль“, разточването и печенето на клинове, пърженето на вкусни бухти и технологията при смилане на царевично брашно с характерната за региона „рашница“.

Разнообразната програма включваше и рисунка на деца на тема „Местни традиции и обичаи на територията МИГ „Кичика“-Мадан – Рудозем“, където близо 40 деца от Община Рудозем и Община Мадан показаха своя талант на присъстващите.

Концертната програма на Фестивала се състоеше от красиво изпълнени песни и танци, изцяло подготвени от самодейците на двете общини Мадан и Рудозем.

За събитията е използвана техника и оборудване, закупени със средства по проекта.