Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ: ГРАДСКИ ПАРК – МАДАН И ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИ И ПРОМОТИРАНЕ НА УСЛУГИ – СПЕЦИФИЧНИ ЗА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ НА 26.08.2023 Г.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 26.08.2023 г. (събота) от 11:00 часа на церемония по откриване на обект: ГРАДСКИ ПАРК – МАДАН. Теренът е реновиран в рамките на проект “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022 г., който се реализира от СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ“.

            Обновената площ е разположена в парковото пространство, находящо се на административен адрес: гр. Мадан, ул. „Република“.

            Същевременно на 26.08.2023 г. (събота) и 27.08.2023 г. (неделя) в Градски парк – Мадан ще се проведе „ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИ И ПРОМОТИРАНЕ НА УСЛУГИ – СПЕЦИФИЧНИ ЗА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ.

Събитието ще е отворено за посещение от общността на двете общини (Мадан и Рудозем), която ще има възможността да се запознае с местни продукти и услуги, специфични и развиващи се на територията.

Програма за събитието може да изтеглите от ТУК ….

            Очакваме Ви!

С уважение,

инж. Фахри Молайсенов

Кмет и представляващ община Мадан, в качеството ѝ на Председател на Управителния съвет на Сдружение местна инициативна група „Кичика“ – Мадан – Рудозем