Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

Контакти

гр. Мадан,
ул. „Родопи“ № 35, ет. 2, офис 209
ел. поща: mig_kichika@abv.bg

За контакт с нас можете да използвате и формата по-долу. Ще отговорим във възможно най-кратък срок.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.