Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"

ГЛАСУВАНЕ за КОНКУРС НА ТЕМА: „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с I-етап на класиране относно обявения от СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ“ КОНКУРС НА ТЕМА: „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“ бяха номинирани следните три разработки, които представяме на Вашето внимание, а именно:

  • СТИХОТВОРЕНИЕ: Цвета Кисьова-Турханска, 46 г., библиотека при НЧ „Звезда 1950“, с. Елховец, общ. Рудозем;
  • РАЗКАЗ: Сара Венциславова Пехливанова, 13 г., НЧ „Родопчанка 2008“, с. Рибница, общ. Рудозем;
  • РИСУНКА: Ивалина Веселинова Атанасова, 16 г., НЧ „Иван Вазов – 1999“, гр. Мадан, общ. Мадан.

Всеки един от Вас има възможността в периода от 25.08.2023 г. до 05.09.2023 г. вкл. да даде своя вот за фаворита си.

Он-лайн гласуването се извършва от граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на МИГ – общините Мадан и Рудозем.

В случай на гласуване с един и същ e-mail повече от един път, всяко следващо гласуване след първото ще бъде анулирано.

За да гласувате в конкурса „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“ моля да попълните задължително Вашите име, презиме и фамилия, както и Ваш и-мейл, а в полето „Гласувам за:“ напишете за кого давате своя глас.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.