Rural Development Program 2014 - 2020 European Agricultural Fund for Rural Development: "Europe invests in rural areas"

ПРОГРАМА за провеждане на „Дни на приятелството и семейството“ в периода 26.08.2023 г. – 27.08.2023 г.

Във връзка  публикувана на 04.08.2023 г. Обява за провеждане на „Дни на приятелството и семейството“ в периода 26.08.2023 г. – 27.08.2023 г., по проект: BG06RDNP001-19.476-0010-C01 “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“ по  Програма за развитие на селските райони 2014-2020, на вниманието на лицата, заявили участие в събитието, предлагаме ПРОГРАМА за провеждането му.

Програмата може да изтеглите от ТУК